Co vám přinese MBA studium

Titul MBA je udělován jako titul neakademický, který nenahrazuje vysokoškolské vzdělání, ale doplňuje jej a rozšiřuje, formou celoživotního vzdělávání. Titul je mnohdy důležitý pro získání různých řídících a manažerských pozic. Naše škola vám zajistí kvalitní vzdělání ve velice prestižních a žádaných oborech. Nabízíme individuální přístup, a zakládáme si na tom, že dokážeme MBA studium přizpůsobit vašim časovým možnostem. Studiem vás budou provázet lektoři, kteří mají dlouholeté zkušenosti ve svých oborech, a předají vám mnoho cenných znalostí. Naše MBA studium je zaměřeno především na získávání praktických znalostí, zkušeností a také kontaktů, které jsou důležité pro budoucí povolání a úspěch. Studovat můžete v češtině, a naše programy trvají po dobu jednoho roku, což znamená dva semestry. Můžete si po celou dobu studia vše flexibilně časově rozvrhnout, a pohodlně využít distanční formu. K dispozici je vám na naší škole množství různých MBA programů. Rozšíříme vaše manažerské dovednosti a znalosti nad rámec vzdělání vysokoškolského. MBA studium je velice vhodné pro pracovníky středního a vyššího managementu, nebo podnikatele. U nás získáte množství nových znalostí, které jsou především prakticky využitelné, ne jen teoretické. Toto vzdělání vám dopomůže k efektivnější práci a lepšímu vedení společnosti. Výuka probíhá formou kombinovanou, což znamená, že v počátku studia se studenti účastní seminářů, a později s i již mohou vše sami rozvrhnout, a program probíhá formou e-learningu. Studenti vypracovávajíc konci svého studia závěrečnou práci. Tu si musí také obhájit. Pokud chcete na náš program nastoupit, je zde podmínkou ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně na úrovni bakalářského titulu. Pokud nemáte vysokoškolské vzdělání, ale již jste prošli dostatečnou manažerskou praxí, můžete u nás studovat také.